O projektu www.domine.hr
print pdf mail

Naziv projekta: Žene na tržištu rada - problem ili prilika

 

Projekt provodii organizacija :

Domine, feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva
Adresa:  Bosanska 4, 21000 Split
Tel :  00385 (0)21 537 272 ; 21 344 688
Fax.:  00385 (0)21 531 722
E-mail:  domine@inet.hr
Web site: www.domine.hr


Partneri na projektu::

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Područni ured Split
Adresa: Bihaćka 2/c, 21000 Split
Tel : 00385 (0)21 310 555

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Područni ured Split
Adresa: Bernardinova 1, 21000 Split
Tel : 00385 (0)21 368 28


Trajanje projekta: 16.11. 2010. do 15.11.2011.

Mjesto provedbe projekta: Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija

Ukupna vrijednost projekta: € 152.373,00

Odobrena sredstva: € 129.518,00 (85%)

Ugovorno tijelo:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje EU projekata

"Žene na tržištu rada".  Operativni program za razvoj ljudskih potencijala (2007-2009),
Instrument predpristupne pomoći (IPA)

 

Koncept projekta:

“Žene na tržištu rada-problem ili prilika” je partnerski projekt organizacije Domine, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), Područni ured Split i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Regionalni ured Split.
Problem nezaposlenosti žena ne može se riješiti bez institucionalne i među-sektorske suradnje između organizacija civilnog sektora, službi za zapošljavanje i poslodavaca.
Motivacija nezaposlenih žena za usvajanjem novih vještina i znanja kao i informiranost i aktivnost na tržištu rada, ključni su za rješavanje problema nezaposlenosti.

 

Ciljevi projekta

- definirati i stvoriti pretpostavke za razvoj novih učinkovitih aktivnih modela zapošljavanja i politike zapošljavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji;

- povećati zapošljivost i pristup tržištu rada korisničkim grupama kroz povećanje vještina i znanja u traženju posla;

- podržati i osnažiti žene u procesu zapošljavanja;

- senzibilizirati ciljanu skupinu žena i poslodavaca o jednakom tretmanu i rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada;

 

Ciljane skupine (kome je projekt namijenjen):

- nezaposlene žene iznad 40 godina starosti;

- dugotrajno nezaposlene žene;

- samohrane majke;

- neaktivne ili nezaposlene žene duže od 6 mjeseci;

- nezaposlene žene u ruralnim područjima SD županije;

 

Aktivnosti

- edukacija o vještinama traženja poslai samozapošljavanju (home office, obrt,
zadruge, malo i srednje poduzetništvo) uz tromjesečnu radnu praksu kod poslodavca;

- individualna podrška (“individual coach”);

- on-line podrška i umrežavanje;

- istraživanje modela i metoda zapošljavanja- fokus grupa

- sociološko-empirijsko istraživanje:nezaposlene žene u ruralnim područjima SDŽ

- međunarodna konferencija;

- web stranica: Žene na tržištu rada

- ciklus od 12 radio emisija

 

Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije.

Europska unija se sastoji od 27 članica država, koje su donijele odluku o zajedničkom udruživanju i povezivanju svojih znanja, vještina i sudbina. Zajedničkim snagama, tijekom 50-godišnjeg razvoja, stvorile su zonu stabilnosti, demokracije, i održivog razvoja, istovremeno njegujući kulturološke različitosti, toleranciju i individualne slobode.
Europska unija je odlučna sva postignuća i vrijednosti dijeliti sa svim državama i ljudima izvan svojih granica.
Europska komisija je izvršno tijelo Europske unije.