Rodna statistika www.domine.hr
print pdf mail

Rodna statistika je statistika vođena s obzirom na spol/rod te se odnosi na statističke podatke koji odražavaju stvarni položaj žena i muškaraca u svim područjima života, uključujući odnose između spolova. Ona omogućuje vidljivost stanja i iskustva žena i muškaraca tijekom svih faza života i jasno pokazuje stupanj ravnopravnosti spolova u društvu.

Rodna statistika uključuje iskazivanje sve statistike o pojedincima po spolu, analizu i prikaz svih varijabli i karakteristika po spolu kao primarnih i ukupnih klasifikacijskih kategorija te reflektira sva rodna pitanja u statističkim podacima.

Zakon o ravnopravnosti spolova, propisuje da “svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima, javnim službama i ustanovama, moraju biti iskazani po spolu” (članak 17), a “nadležna tijela za vođenje statističkih podataka iz članka 17. ovoga Zakona dužna su usklađivati obrasce za vođenje tih podataka na način koji će osigurati provedbu ovoga Zakona” (članak 32).

Hrvatski je Sabor 11. veljače 2005. prihvatio Strategiju razvoja službene statistike Republike Hrvatske za razdoblje 2004. – 2012. u kojoj je posljednje poglavlje posvećeno rodnoj statistici, te se navodi da “vođenje rodne statistike omogućuje praćenje stanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj potrebnih radi donošenja odluka, poduzimanja mjera i vođenja politike za ostvarivanje te ravnopravnosti. Za to je nužna mogućnost uspoređivanja svih podataka i indikatora o pojedincima po spolu te kontinuiran razvoj i unapređenje metoda i indikatora za evaluaciju ravnopravnosti spolova”. (NN 28/03)

Državni zavod za statistiku dužan je “redovito objavljivati i diseminirati publikacije sa statističkim podacima o ženama i muškarcima u RH. Publikacije će biti razumljive i netehničkim korisnicima” (NN 28/05). (Pojmovnik rodne terminologije, str. 77).

Rodna statistika se odnosi na statističke podatke koji odražavaju realnost žena i muškaraca u svim sferama života, uključujući odnose između spolova. Takva statistika jasno ukazuje na stupanj ravnopravnosti spolova u društvu. Ona omogućuje vidljivost stanja i iskustava žena i muškaraca tijekom svih faza životnoga ciklusa. Vođenje rodne statistike omogućuje praćenje stanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj potrebnih radi donošenja odluka, poduzimanja mjera i vođenja politike za ostvarivanje te ravnopravnosti. Za to je nužna mogućnost uspoređivanja podataka o ženama i muškarcima u svim područjima društvenog života.

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska se obvezuje ubrzati proces harmonizacije sustava svoje službene statistike sa statistikom EU koja se zalaže za iskazivanje svih podataka o pojedincima po spolu te kontinuirani razvoj i unapređenje metodologija i indikatora za evaluaciju ravnopravnosti spolova.

Rodna statistika podrazumijeva:
- iskazivanje sve statistike o pojedincima po spolu,
- analiziranje i prikazivanje svih varijabli i karakteristika po spolu kao primarne i sveukupne klasifikacijske kategorije,
- reflektiranje svih rodnih pitanja u statističkim podacima.

 

Renato Jerončić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Split