O nama www.domine.hr
print pdf mail

Domine su feministička nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana 2002. godine s ciljem promicanja prava žena i poticanja razvoja civilnog društva.

Osnovne aktivnosti organizacije su edukacije, video produkcija, publiciranje, javne kampanje te direktni savjeti i podrška.

Kontinuirano djelujemo na:

- ekonomskom i političkom osnaživanju žena
- zagovaranju provedbe rodno osjetljive politike i politike jednakih mogućnosti
- prevenciji svih oblika nasilja prema ženama
- unaprjeđenju zaštite seksualnih i reproduktivnih prava žena
- direktnoj pravnoj, psihološkoj i liječničkoj podršci ženama
- podizanju razine svijesti o odgovornosti medija za promicanje prava žena
- istraživanju ženske prošlosti Splita i Dalmacije
- suradnji i umrežavanju s feminističkim i organizacijama civilnog društva na lokalnom, nacionalnom i međunacionalnom nivou
- publiciranju i razvijanju prve feminističke knjižnice u Splitu i Dalmaciji
- medijskoj vidljivosti civilnog društva
- jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva
- suradnji organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u cilju unaprjeđenja demokracije i kvalitete života u zajednici
- poticanju socijalnog poduzetništva i samo-financiranja


Ciljevi

Ciljevi djelovanja udruge određeni su Statutom i redefinirani tijekom strateškog procesa i to kao:
- promicanje, poštovanje i ostvarenje ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova
- motivirane i osnažene žene za preuzimanje aktivnije uloge u svim segmentima društvenog života
- društvena odgovornost poslovnog sektora prema ženama
- lokalna i regionalna samouprava u suradnji s nevladinim organizacijama aktivno skrbi o poziciji žena u zajednici
- poštovanje i ostvarenje prava na informaciju i edukaciju (prisustvo važnih tema za ravnopravnost spolova u medijima i školama)

 

Misija

"Domine“ su feministička, nevladina, neprofitna i nestranačka udruga za promicanje ženskih ljudskih prava i osnaživanje žena u preuzimanju aktivnih uloga u svim segmentima društvenog života.
Njegujući feminističku viziju, zalažemo se za promjene patrijarhalnih društvenih odnosa i rodnu ravnopravnost u cilju stvaranja kvalitetnijeg i naprednijeg civilnog društva i uopće svijeta i vremena u kojem živimo.

 

Vizija

U svojoj feminističkoj viziji „Domine“ vide suvremeno društvo bez diskriminacije na osnovi roda, spola, rase, nacionalnog, vjerskog, političkog ili seksualnog oprijedjeljenja, pri čemu se kao posebne vrijednosti njeguju uvažavanje, povjerenje i solidarnost.
U ozračju osvještene ravnopravnosti i stvaranja mogućnosti za što potpuniju realizaciju osobnih prava i potreba, svaka pojedinka / pojedinac zaslužuje jednake mogućnosti i uživa potpunu slobodu u ostvarivanju svojih najboljih vrijednosti i potencijala.