Socijalno poduzetništvo www.domine.hr
print pdf mail

Socijalno poduzetništvo predstavlja upotrebu poduzetničkog ponašanja za postizanje socijalnih ciljeva za razliku od komercijalnog poduzetništva gdje je cilj postizanje profita, a ukoliko  se ostvari, generirani profit ide u korist zadovoljenja potreba specifičnih ranjivih grupa stanovništva.
(Hibbert, Hogg, 2002)

Kroz socijalno poduzetništvo dolazi do konkretne realizacije ideje o socijalnoj ekonomiji. Socijalno poduzetništvo javlja se u različitim oblicima i kroz različite subjekte sticanja dohotka nastojeći istovremeno ostvariti ekonomske, socijalne i ekološke ciljeve.

Socijalna ekonomija (ili prema nekim autorima „solidarna ekonomija“) obuhvaća široku lepezu ekonomskih aktivnosti koje se odvijaju u prostoru između tržišta, države i netržišnog sektora s ciljem ostvarenja određenih socijlalnih i ekonomskih pogodnosti za građanke i građane.

Aktivnosti socijalne ekonomije utemeljene su na solidarnosti i razvojnoj održivosti, a ne na profitu i redistribuciji (kojom se služi država).

Da bi neka privredna aktivnost imala obilježje socijalne ekonomije, treba istovremeno imati sve tri bitne odrednice:

1.Socijalnu – udružiti se
2.Ekonomsku – poduzeti
3.Političku – ostvariti nešto novo i „drugačije“

Nositelji socijalne ekonomije su:

1. Poduzeća , koja nisu vođena interesima kapitala nego uz ekonomske stvaraju i socijalne učinke

2. Različiti akteri civilnog društva koji se udružuju s ciljem stvaranja poduzeća koje će zadovoljiti temeljne potrebe ciljanih socijalnih skupina ili zajednica.


Socijalni poduzetnici/e su građani/ke privatnog sektora koji igraju ključnu ulogu u mijenjanju javnog sektora i percepcije socijalnih pitanja. Oni su vođe u području socijalne promjene, a možemo ih naći u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru.

Socijalni poduzetnici/e posjeduju isti temperament kao njihovi «tradicionalni» kolege, no razlika je u tome što oni svoje talente koriste za rješavanje društvenih problema, kao što su obrazovanje, društvena i socijalna ugroženost i marginalizacija, nejednaka pristupačnost tehnologiji i tržištu rada, zagađenje okoliša, itd.

Oni/e istovremeno djeluju kao agenti/ce društva sagledavajući propuštene prilike za unaprjeđenjem sistema, uvođenjem novih pristupa i rješenja s ciljem kreiranja društvene vrijednosti i primarno teže generiranju «društvene vrijednosti», a ne profita

Socijalni poduzetnici/e igraju ključnu ulogu "agenata promjene" unutar socijalnog sektora tako što:
- usvajaju misiju koja će kreirati i održati socijalne vrijednosti (a ne samo privatne),
- prepoznaju i stranstveno slijede nove mogućnosti kako bi ispunili misiju,
- uključuju se u kontinuirane procese inovacije, adaptacije i sticanja znanja,
- djeluju posvećeno svom cilju bez obzira na ograničenost trenutno dostupnih sredstava,
- iskazuju veliku odgovornost prema investitorima i rezultatima koje kreiraju

Socijalni poduzetnici/e ne zadovoljavaju se trenutačnim rješenjem problema nego pokušavaju promijeniti svoje okružje: lokalnu zajednicu, društvo i čitav svijet (Prentice Hall, 2010).