Žensko poduzetništvo www.domine.hr

11.05.2011

ŽENSKO PODUZETNIŠTVO

Žene u poduzetništvu ili takozvano žensko poduzetništvo sve je češća tema brojnih konferencija, seminara, znanstvenih skupova, programa vlada i političara diljem svijeta. Podatci o broju žena poduzetnica variraju od zemlje do zemlje, od regije do regije.

Dok u većini zemalja broj žena poduzetnica u velikoj mjeri zaostaje za brojem muškaraca uključenih u poduzetničke aktivnosti, postoje zemlje u kojima žensko poduzetništvo predstavlja najdinamičniji segment sektora malog gospodarstva.

• U Sjedinjenim Američkim Državama stopa rasta ženskih tvrtki 2002. godine bila je dvostruko veća od nacionalnog prosjeka, a gotovo polovica svih američkih tvrtki u većinskom su vlasništvu žena.
• U Kanadi se između 1981. i 2001. godine broj poduzetnica povećao za 208%, u usporedbi s porastom broja muških poduzetnika od 38%.
• U Velikoj Britaniji, gdje je stanje ženskog poduzetništva prema naznakama većine analitičara prilično loše, 6,5% svih radno sposobnih žena zaposlene su u vlastitim tvrtkama. Udio žena u poduzetništvu iznosi 26%, a to je brojka koja se ne mijenja još od 1990. godine.
• U zemljama Europske unije 70% poduzetnica vode tvrtke u kojima je zaposleno pet ili manje djelatnika.
• U tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe ekonomski položaj žena je pogoršan zahvaljujući smanjenju javnog sektora, povećanoj stopi nezaposlenosti, većoj nesigurnosti zaposlenje i lošem stanju društvenog sustava socijalne zaštite.
• U Republici Hrvatskoj žene čine 52% ukupne hrvatske populacije, njihov je udjel u zaposlenosti 45%, i to 52% u državnom te 39% u privatnom sektoru. Žene u poduzetništvu zastupljene su sa 30%, na rukovodećim mjestima 27%, a tek ih je 19% u nadzornim odborima tvrtki. Među nezaposlenima njihov je udjel čak 59%, među zaposlenima na crno 65%, a na određeno vrijeme čak 86%.

TKO SU PODUZETNICE?

Pojava poduzetnica u proteklih dvadesetak godina u razvijenom svijetu usko je povezana s demokratizacijom društva, točnije, s izjednačavanjem muških i ženskih prava, prije svega prava na izobrazbu. Šezdesetih godina jedva je pet posto žena bilo među magistrima znanosti, a danas žene čine između četrdeset i pedeset posto polaznika specijaliziranih poslijediplomskih poslovnih programa. Prema nekim statistikama smatra se da žene u Europi pokreću ili su pokrenule svaki četvrti novi posao.

Mnoge žene posjeduju kreativnost, potrebna stručna znanja i vještine nužne za pokretanje novih poslova, ali često, za razliku od muških poduzetnika, nemaju ravnopravan pristup zajmovima, izobrazbi i informacijama, bez čega nema uspješna vođenja poslova. Kao i njihovi kolege poduzetnici, žene poduzetnice su visokoobrazovane, sklone preuzimanju rizika i imaju razvijen poduzetnički duh.

Poduzetnice o poslu promišljaju svestranije i realnije rasuđuju od svojih kolega poduzetnika, sklone su uvažavanju tuđeg mišljenja i savjeta suradnika. Bolje razumiju ljude oko sebe, ne samo kupce ili korisnike, nego suradnike i zaposlenike, jer su ih spremne slušati. Poduzetnice brže koriste suvremena rješenja poput decentralizirane i fleksibilne organizacije, timskog rada i skupnog odlučivanja te sudjelovanja zaposlenih u odlučivanju.

 

PREPREKE I IZAZOVI ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

Najveće su prepreke i poteškoće glede dostupnosti financijskih sredstava, informacija, tržišta i educiranja. Temeljni izazov stoji pred zakonodavstvima, odnosno državnim politikama zemalja, a glede osiguranja državnih mjera za efikasno identificiranje i rješavanje problema poduzetnica.

Drugi izazov uključuje potrebu razvijanja državnih strategija koje će se efikasno suočiti s problemima specifičnima za spolom uvjetovane prepreke, što zahtijeva razvijanje drugačijih društvenih stavova o spolovima i njihovo uključivanje u strukture, institucije i politike koje se odnose na samozapošljavanje i malo poduzetništvo.

 

KAKO POTICATI ŽENSKO PODUZETNIŠTVO?

Cilj Programa je stvaranje preduvjeta za uključivanje što većeg broja žena u poduzetništvo. Program će se provoditi do 2008. godine putem različitih subvencija i donacija. Nositelji programa su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje te jedinice lokalne samouprave.

Uspješno poticanje ženskog poduzetništva možemo ostvariti kroz:
• Intenziviranje lobističkih aktivnosti profesionalnih ženskih i neprofitnih udruga te ih posebice usmjeriti na stvaranje legislative koja će osigurati pozitivno ozračje za brži razvoj ženskog poduzetništva.
• Organizirati razmjenu iskustava između već uspješnih poduzetnica i poduzetnica početnica, uvođenjem mentorstva, javnim prezentacijama vlastitih iskustva uspješnih poduzetnica.
• Ponuditi različite programe poticanja ženskog poduzetništva koji osiguravaju treninge, obrazovanje, jamstva za dobivanje bankarskih kredita za pokretanje poslova koje potiču žene.
• Potaknuti umrežavanje žena poduzetnica razvojem lokalnih i regionalnih mreža poduzetnica.
• Osigurati poduzetnicama besplatne ili subvencionirane konzultantske usluge stranih ili domaćih konzultanata.

Zemlje koje su prepoznale prednosti razvoja ženskog poduzetništva te potencijale i mogućnosti koje ono pruža za cjeloviti društveni i gospodarski razvoj uspješno provode sve navedene aktivnosti.