Naslovnica www.domine.hr
print pdf mail

Istraživanje: Mladi u svijetu rada

 U okviru jednodnevne konferencije „Perspektive za razvoj poduzetništva mladih u Splitsko - dalmatinskoj županiji“ i projekta „Preuzmi odgovornost za budućnost – misli i radi PODUZETNO!“ kojeg je druga Domine tijekom 2015. provodila u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Regionalni ured Split, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih RH, 28. rujna u prostorijama CEDRE u Splitu , Tea Bubić i Josipa Ursić, volonterke Domina i studentice Filozofskog fakulteta u Splitu, Odsjek sociologije, prezentirale se rezultate istraživanja o iskustvima mladih u svijetu rada.

Istraživanje je obuhvatilo 70ak mladih nezaposlenih osoba u dobi od 20 do 40 godina, a cilj je bio ispitati odnos nezaposlenih prema traženju posla, komunikaciju Zavoda za zapošljavanje s nezaposlenima, upoznatost mladih s aktivnim mjerama za zapošljavanje te načinima informiranja i korištenja istih, kao i upoznatost s pojmovima upravljanja projektnim ciklusom, područjem rada civilnog društva te spremnost za pokretanje vlastitog posla. Rezultati istraživanja, koje možete u cijelosti pogledati ovdje, pokazalo je da većina ispitanica/ka nije prošla nikakvu dodatnu edukaciju i da je slabo upoznata s pojmovima EU projekata, iako prepoznaje veliku važnost istih. Također, pokazalo se da nezaposlene mlade osobe prepoznaju potrebe na tržištu rada, ali da iste ne djeluju u značajnoj mjeri.

U nastavku konferencije raspravljalo se o pitanju poduzetništva mladih u Hrvatskoj, potencijalnim problemima, kao i mogućnostima za razvoj istog budući u ukupnom broju poduzetnika u Hrvatskoj mladi sudjeluju sa svega 3%. Na osnovu izlaganja gostiju i panel rasprave možemo zaključiti da se mladi susreću s barijerama pri ulasku na tržište rada uslijed nedostatka iskustva, vještina i kompetencija koje se traže te zbog neusklađenosti obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. Poduzetnici i privatne inicijative generalno su percipirani u negativnom svjetlu u Hrvatsko, stoga je potrebno promicati poduzetničku kulturu i razvijati poduzetnički duh kod mladih kroz cjeloživotno obrazovanje za poduzetništvo („poduzetnici se stvaraju već u vrtiću“). Također je istaknuta potreba za razvojem mikrosistema (udruga) koji će podržavati poduzetništvo mladih u vidu pružanja podrške pri pokretanju poduzetničkih aktivnosti. Ključnim problemom pri pokretanju vlastitog poslovanja mladi vide financije, nerazvijenost gospodarskog sektora, kompliciranu zakonsku regulativu i visoke porezne i ostale parafiskalne obveze prema državi. Naglašena je i nužnost promjene svjetonazora u smislu cjelokupne poduzetničke klime koja vlada u Hrvatskoj, konkretnije stigmatizacija i strah od neuspjeha iz čega proizlazi i nedostatak inicijative za preuzimanjem rizika, koji svaki poduzetnički pothvat podrazumijeva. Suvremeno poduzetništvo zahtijeva inovativnost, kreativnost, inicijativu i upornost, a primjeri dobre prakse pokazuju da socijalno poduzetništvo nije trenutna moda, već je nastalo kao reakcija na društvene potrebe i kao takvo pruža realne i široke mogućnosti za razvoj poduzetništva mladih.

Istraživanje: Madi u svijetu rada